Huisregels

LOGO1

Een veilige en prettige omgeving
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
  • Sta, bij gebrek aan zitruimte, op voor minder valide cliënten.
  • Als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte of in de kleedkamer achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
  • Parkeren van fiets of auto dient u zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.